Wat is pesten?

Pesten is een vorm van agressie waarbij geprobeerd wordt om iemand herhaaldelijk fysiek en/of mentaal pijn te doen. Dat kan zowel offline als online plaatsvinden. Bij pesten zijn verschillende personen betrokken: de pester, het slachtoffer, meelopers en omstanders.

Helpers zijn de personen die het verschil kunnen maken!

Pesten is grensoverschrijdend gedrag en heeft de volgende kenmerken:

  • het gebeurt herhaaldelijk,
  • het heeft de intentie te schaden,
  • er is een machtsverhouding,
  • er is een negatieve impact (vaak voor het leven).

Heeft u zorgen, omdat uw kind wordt gepest, minder weerbaar is of onzeker?

Een van de oplossingen is om uw kind een ‘Sta Sterk’ training te laten volgen.

In deze training leren kinderen:

  • een sterke lichaamstaal eigen te maken,
  • het zelfvertrouwen te vergroten,
  • en op te komen voor zichzelf.

Daarmee neemt de weerbaarheid toe, waardoor zij effectiever kunnen reageren op pestgedrag. Ik geef deze training bij voorkeur individueel om zo maatwerk te kunnen geven, en aan te sluiten bij de specifieke hulpvragen van uw kind.

Naar de brugklas…

Voor kinderen in groep 8 die de stap naar het voortgezet onderwijs gaan maken, kan de brugklastraining ‘Stevige Stap’ een goede ondersteuning bieden.

Na deze training voelen kinderen zich zekerder in de nieuwe situatie en hebben ze hun weg gevonden in het voortgezet onderwijs. Ze maken letterlijk een ‘Stevige Stap’.

De omgeving

Tenslotte is het belangrijk om stil te staan bij de omgeving waar het pesten plaatsvindt. Dit kan verschillen. Pesten kan plaatsvinden op school, de sportvereniging, buitenschoolse opvang of in de wijk.

Het is daarom heel zinvol om met de betrokkenen te gaan praten, om op die manier samen het pesten te verminderen en te stoppen. 

Voor advies en hulp kunt u altijd contact met mij opnemen!