Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Bij mijn begeleiding ligt de focus op het welzijn van uw kind en het bieden van maatwerk. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen hulpvraag. Samen kijken we wat de hulpvraag is. Het kan soms even zoeken en doorvragen zijn om tot de kern te komen.

Voor we aan de slag gaan is het belangrijk om eerst een veilige omgeving te creëren en wederzijds vertrouwen op te bouwen. Vervolgens gaan we heldere en kleine haalbare doelen stellen, zodat uw kind regie en zelfvertrouwen krijgt om te kunnen groeien en ontwikkelen.

De begeleiding van uw kind doe ik bij voorkeur 1 op 1, juist vanwege de persoonlijke hulpvraag en het daardoor te behalen resultaat. Om een zo goed mogelijke en alles omvattende begeleiding te kunnen geven, werk ik nauw samen met alle betrokken partijen. De begeleiding kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, dit altijd in overleg.

De begeleiding kan zowel op school als thuis plaatsvinden of zo nodig ook op beide locaties.

Voorop staat het welzijn van uw kind, vervolgens kijken we of uw kind op school kan blijven met een aangepast programma dat voor iedereen haalbaar is.

Didactisch onderzoek

Met een didactisch onderzoek bepaal je de leerontwikkeling en het leerniveau van een kind.

Het is niet verplicht om een didactisch onderzoek te laten verrichten, maar als je het vermoeden hebt dat je kind voorloopt, is dit wel aan te raden. Ook na afname van een IQ test waar hoogbegaafdheid naar voren komt, is de vervolgstap een didactisch onderzoek.

Bij dit onderzoek ga ik uw kind doortoetsen met toetsen die meer inzicht geven in het leerniveau op het gebied van spelling, lezen, rekenen, begrijpend lezen en/of specifieke vakgebieden. Ik doe dit onderzoek om aansluitend de juiste begeleiding te kunnen geven en samen met school passend onderwijs te kunnen bieden.

Als na het doortoetsen een ontwikkelingsvoorsprong duidelijk wordt, gaan we met elkaar in gesprek om een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) of handelingsplan (HP) op te zetten. Ook bespreken we welke andere mogelijke interventies uw kind kunnen helpen, zoals faalangsttraining, begeleiden bij executieve vaardigheden en mindsetlessen.

Samen met school werken we naar passend onderwijs toe. Indien dit niet mogelijk is op de huidige school, kan ik helpen de overstap te maken naar een andere school.

Heeft uw kind moeite met leren?

Leren leren is één van de moeilijkste punten voor een hoogbegaafde. Want wat als je zonder te leren ook al een goed cijfer haalt? Wat als je ondanks het oefenen, de tafels maar niet in je hoofd krijgt? Wat als je een beelddenker bent?

Om tot leren te komen heb je als kind veel executieve vaardigheden nodig die zich niet altijd allemaal evenredig ontwikkelen. Zaken als doelgericht gedrag, taakinitiatie, time-management, organisatie en planning zijn nodig om een taak of opdracht tot een goed eind te brengen.

Zorg en begeleiding in executieve vaardigheden zijn de basis om tot leren te komen. Het is belangrijker voor succes op school én in je leven dan intelligentie. Als eerste onderzoek ik of uw kind een beelddenker is, vervolgens aan welke executieve vaardigheden we gaan werken, en welke mindset uw kind toepast, ook bekijken we welke leerstrategieën gebruikt worden.

Samen maken we leren weer leuk!

Is uw kind sociaal weerbaar?

Sociaal weerbaar ben je als je voor jezelf op kunt komen, op een respectvolle manier je eigen mening kunt geven, jezelf en anderen kunt helpen in sociale groepssituaties. Voor hoogbegaafde kinderen kan dit lastig zijn, want als je je anders voelt, gedraag je je ook vaak anders dan de kinderen om je heen (ook al ben je jezelf!). Dit kan tot pestgedrag leiden, waar uw kind dan het slachtoffer van is.

Als Trainer Omgaan met Pesten ben ik gediplomeerd om sociale weerbaarheid (‘Sta Sterk’) trainingen te geven. Hierin geef ik kinderen handvaten, zodat ze weerbaarder worden. Het verschil uitleggen tussen plagen en pesten, oplossingsgericht denken, helpende gedachten toepassen zijn enkele punten uit de 10-wekelijkse training. Een training die heel goed op maat gemaakt kan worden. Ook ouders (en indien gewenst de leerkracht) krijgen twee informatieavonden om zo op de hoogte te zijn van de achtergrond van de training.

Wat te doen als uw kind een ‘thuiszitter’ wordt?

Thuiszitters hebben vaak al een aantal scholen gezien voordat ze uiteindelijk ‘soms noodgedwongen’ thuis komen te zitten. Dit heeft veel negatieve ervaringen en vaak ook schooltrauma opgeleverd. Hun zelfvertrouwen is daardoor zeer laag geworden net als hun zelfbeeld. Ik ga daar eerst samen met het kind aan werken door activiteiten te doen waar ze blij van worden. Waar is nog wel motivatie voor?

Soms is dit al een lange weg om weer plezier te krijgen om iets te gaan doen. We zoeken dit dan juist niet in schoolse zaken, maar in de interessegebieden van uw kind, om te zorgen dat het kind weer positief tegen leren aan gaat kijken. Uw kind krijgt zo weer de regie over zijn leven en dat geeft zelfvertrouwen en rust.

Vandaaruit gaan we kijken waar uw kind op school is vastgelopen en zoeken we samen met de betreffende school óf een nieuwe school wat voor uw kind haalbaar is om de weg terug naar school weer te maken. Dit gaat vaak met kleine stappen in het tempo dat het kind aangeeft; korte tijd op school, vakken volgen waar de interesse ligt, soms er alleen zijn om sociale contacten op te doen.

De keuze kan, in overleg met alle instanties, ook gemaakt worden om uw kind thuis onderwijs te laten volgen, bijvoorbeeld via individueel online onderwijs (IVIO). Ook daarin kan ik begeleiding bieden. Uiteraard gaat het hier om maatwerk, die om continue aanpassing in de begeleiding en meebewegen met het kind vraagt. Dit zijn daarom trajecten die een langdurige begeleiding vragen, van enkele maanden tot een paar jaar.

Voorwaarde is eerst het WELZIJN van uw kind, daarna komt er pas ruimte om te leren!

Wat kan ik u bieden?

  • Gratis 1e meedenkgesprek
  • 1 op 1 begeleiding hoogbegaafdheid voor kind en ouder(s)
  • Gesprekspartner met school en zorg instanties (CJG)
  • Meedenken en adviseren over het verhogen van het welzijn van uw kind
  • Ouderbegeleiding
  • Trainingen (individueel of in groepsverband) over: sociale weerbaarheid (‘Sta Sterk’), mindset, executieve vaardigheden, faalangst reductie, beelddenken, leren leren
  • Tijdens de individuele begeleiding hoogbegaafdheid pas ik een mix aan onderwerpen toe uit bovenstaande trainingen om de zorg zo optimaal en persoonlijk mogelijk te maken.
  • Staat de begeleiding die u zoekt er niet bij? Neem dan contact op, er is altijd meer mogelijk!